Bild
Bild: Henri Engström
;
Tema: så mår haven

Stor ökning av storskarvar

Under förra året gjordes den första rikstäckande inventeringen av storskarv på elva år, och man hittade förvånande nog nästan dubbelt så många bon som vid den förra inventeringen.

Under inventeringen av storskarv år 2012 hittades knappt 41 000 bon i 169 kolonier runtom i Sverige. När inventeringen gjordes om 2023 hittades nästan 75 000 bon i 224 kolonier. Antalet kolonier och bon har ökat i de flesta län, men särskilt i Kalmar, Blekinge, Västra Götalands och Östergötlands län. Den stora ökningen förvånar forskarna.

- När den här inventeringen gjordes 2012 så såg man att antalet häckande skarvar i Sverige verkade ha planat ut. Man sa att nu har man nått en topp, och det håller på att stabilisera sig på den nivån. Men så verkar det inte ha varit, utan ökningen har fortgått under de här elva åren, säger Karl Lundström från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som har lett arbetet med inventeringen.

Förklaringen till ökningen är bland annat att det finns gott om föda.

- Övergödningen och överfisket av rovfisk har gett mer småfisk och skarven har kunnat anpassa sig till det, så utvecklingen har gynnat dem. Man kan säga att de har kunnat utnyttja situationen som vi människor har ställt till med, säger Karl Lundström.

Storskarven är en fågel som kan väcka starka känslor och på vissa håll har ett dåligt rykte. Det beror bland annat på att deras spillning innehåller frätande ammoniak som tar död på växtligheten där de lever. De ses även ibland som konkurrenter till människan om fisken.

- Jag hoppas att inventeringen ska bidra till att motverka spekulationer och vilda gissningar om hur många skarvarna egentligen är och vilka besvär de ställer till med, säger Karl Lundström.

MER LÄSNING