Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar

Östersjöns miljötillstånd har blivit radikalt sämre sedan de första observationerna gjordes kring förra sekelskiftet och i Östersjöns öppna centrala delar syns idag tyvärr få tecken på förbättring. Utbredningen av syrefria bottnar är fortsatt väldigt stor och blomningar av cyanobakterier vanliga. Men i vissa havsområden är situationen betydligt hoppfullare, till exempel längs danska kusten, i Kattegatt och Stockholms innerskärgård.

Exakt hur miljötillståndet i Östersjön kommer att utvecklas i framtiden beror på en rad faktorer som är svåra att förutse. Det är flera komplicerade samband mellan hur kväve och fosfor styr algproduktion, hur algproduktionen bidrar till syrebrist och hur syrebrist påverkar kretsloppet av näringsämnen. De långsamma processerna kommer också att påverkas av klimatförändringarna. Klimatmodellerna visar att temperaturen kommer att öka med 2–3 °C till år 2100 jämfört med slutet av 1900-talet.

Den här rapporten är skriven med syftet att ge en relativt heltäckande översikt över övergödningsproblematiken i Östersjön. Allt från den historiska utvecklingen till dagens situation, men framförallt om kunskapsläget inför framtiden.