Bild
;
Tema: övergödning

Sommarens algblomningar

Under sommaren uppträder regelbundet stora algblomningar i Östersjön. De består av så kallade blågröna alger, som egentligen är cyanobakterier. De gillar samma förhållanden som vi - varmt, soligt och vindstilla - vilket gör att konflikten med badsugna sommargäster blir påtaglig och fenomenet väldigt uppmärksammat.

Flera arter finns i Östersjön

Ett stort antal arter av cyanobakterier förekommer i Östersjön. De flesta märker en vanlig badgäst aldrig av, men några trådformiga sorter bildar stora blomningar som gör vattnet oaptitligt att bada i.
Knippvattenblom är en art som växer som tunna raka trådar som gärna packar ihop sig i buntar. De är då synliga för blotta ögat där de svävar omkring som små blågröna barr i vattnet. De är mycket vanliga i skärgården Katthårsalgens trådar trasslar istället ihop sig till gulgröna nystan eller flockar som kan bli flera centimenter stora. Dessa blomningar bildas nästan alltid ute i öppet hav, men driver med vindarna in till kusten och packas där ihop till tjocka gulgröna sjok.

Bilden visar en mikroskopbild av Aphanizomenon, knippvattenblom.

Uråldriga och unika arter

Cyanobakterier är uråldriga varelser, bland de äldsta livsformerna man känner till. De finns både på land och i vatten, och man har funnit spår av dem i upp till 3,5 miljarder år gamla bergarter. De uppfann fotosyntesen, alltså förmågan att bygga materia med hjälp av solenergi, och delade sedan med sig av denna kunskapen till växterna.

Några av cyanobakterierna har ytterligare en närmast unik förmåga: kvävefixering. Det innebär att de kan ta upp löst kväve ur luften eller från vattnet och bygga om det till användbara näringsämnen som även andra växter och djur kan tillgodogöra sig.

Bilden visar en mikroskopbild av Nodularia, katthårsalg.

Det finns andra algblomningar också

Det är inte bara cyanobakterier som blommar. Algblomning är ett samlingsbegrepp för när en mikroskopisk art av växtplankton börjar massföröka sig. Alla dessa encelliga små växter förökar sig genom delning, exponentiell tillväxt, vilket gör att de snabbt kan bli väldigt många om förhållandena är bra.

Vårblomningen i våra kalla hav är kanske årets viktigaste händelse. När solen kommer tillbaka börjar kiselalger och dinoflagellater och mängder av andra arter att blomma. De utgör grunden för havets hela ekosystem, precis som gräs och löv på land. Andra kända algblomningar är mareld och så kallade "red tides" som kan färga vattnet rött.

Länkar till mer information

Havs- och vattenmyndigheten - om algblomning
SMHI om algblomning
Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic
Artfakta om växtplankton från den digitala fälthandboken Livet i havet
Populärvetenskaplig artikel om cyanobakterier (ur Havsutsikt 2/2015)
Tångbloggens intressanta inlägg om algblomningar
Filmklipp: Alger och algblomning - om växtplanktons roll i ekosystemet
havet.nu - Om den viktiga vårblomningen

MER LÄSNING