Växtplankton i svenska hav

De flesta växtplankton är så små att de inte syns utan mikroskop. Oftast syns de bara som en svag färgning eller grumling av vattnet. De förökar sig genom delning och det går mycket fort när förhållandena är de rätta, man brukar säga att de blommar. De är grunden för allt liv i havet. Några mycket påtagliga blomningar är de från katthårsalg, knippvattenblom och mareld.