Bild
;
Tema: övergödning Tema: klimat

Stora utsläpp av kol och kväve när ålgräsängar försvinner

60 ton kol och nära 7 ton kväve. Det är vad som frisätts för varje hektar ålgräs som försvinner från havsbotten. En ny studie visar hur förlust av det viktiga sjögräset bidrar till såväl klimateffekter som övergödning.

Ålgräsängar fyller en rad viktiga funktioner för ekosystemen och livet i havet. De utgör en barnkammare för fiskar, ökar den biologiska mångfalden och ger klarare vatten genom att stabilisera botten. Men ålgräsängarna lagrar också in stora mängder kol och näringsämnen i sedimenten, ämnen som frigörs när ängarna försvinner.

För första gången har forskare nu visat hur stora dessa utsläpp faktiskt är. En internationell forskargrupp, ledd av forskare vid Göteborgs universitet, studerade områden i södra Bohuslän där mycket ålgräs försvunnit sedan 1980-talet. I fjordområdena innanför Marstrand i södra Bohuslän har nästan 10 km2 ålgräs försvunnit vilket enligt beräkningarna innebär utsläpp på över 60 000 ton kol och 6600 ton kväve över en tjugoårsperiod.

I studien konstateras också att ängar i vågskyddade områden är särskilt effektiva på att lagra in både kol och näringsämnen i sedimentet. En förlust av dessa innebär stora kostnader för såväl miljön som samhället och forskarna hoppas nu att studien kan bidra till att dessa värdefulla och känsliga ålgräsängar identifieras och skyddas.

MER LÄSNING