Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Djurens roll för klimatet

Det talas mycket om hur vi lämpligast och smartast ska kunna fånga in allt det kol som vi förbränt och som nu orsakar klimatkrisen. Mer skogar och växter är en av lösningarna. Men de stora vilda djuren har en hittills underskattad roll, menar en grupp forskare i en ny artikel i tidskriften Nature Climate Change.

– Det finns en enorm outnyttjad potential i att bevara vilda djur som en klimatlösning, säger rapportens huvudförfattare Oswald Schmitz, professor vid Yale School of the Environment, till Mongabay. Med grova beräkningar är siffrorna i nivå med med minskningarna som beräknas genom att konvertera till sol- eller vindkraft.

"Lyckligtvis har vi redan en teknik för att få bort koldioxid från atmosfären. Det kallas natur."

Forskarna visar med en rad exempel hur vilda djur genom sina livsstilar påverkar den viktiga lagring av kol, och hur vi kan hjälpa eller stjälpa dessa funktioner.

Ett exempel från havsmiljön är hur alltför hårt fiske i ett kustområde i nordöstra USA fick växtätande krabbor att ta över och äta rent. Det ledde till erosion av de tidvattenexponerade sedimenten och därmed förlust av hundratals år av lagrat sedimentkol, såväl som möjligheten att fånga koldioxid i nutid.

Liknande exempel finns på hur jakten på havsutter fick de stora kelpskogarna utanför Kalifornien att kollapsa eftersom de blev uppätna av sjöborrar. Eller hajarnas betydelse för livskraftiga korallrev.

De hårt decimerade valbestånden har också en viktig ekologisk roll i att driva kollagring. Många valar äter på djupt vatten och frigör näringen i ytvattnet när de vilar. Näringen får växtplankton att frodas och ta upp mängder av kol, och driver på hela näringskedjan. Vissa valar äter i polartrakterna och vistas sedan i de näringsfattiga tropikerna där de föder sina kalvar och äter mycket lite, men fortfarande kissar.

Forskarna påpekar att det inte räcker med små naturreservat. För att få goda effekter krävs ekologiskt meningsfulla tätheter. så att djuren när de rör sig och interagerar med varandra kan fylla sina funktionella roller över landskap och havslandskap.

Slutsatsen är att livskraftiga ekosystem med mycket vilda djur bidrar till att lagra kol, medan ett utarmat djurliv istället gör ekosystemet till en kolkälla och ytterligare förstärker klimatkrisen.

MER LÄSNING