Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Milstolpe för djuphaven

Efter nästan två decenniers förberedelser har äntligen ett avtal skrivits som skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och inrätta marina skyddsområden i djuphaven. Avtalet är mycket viktigt för att det ska gå att nå målet om att 30 procent av planetens yta ska vara skyddad senast år 2030.

Nästan hälften av jordens yta består av hav som inget land äger eller har rätt att bestämma över. Nu har FN har kommit överens om ett avtal till skydd för livet i dessa djuphav. Avtalet ger kraftigt förbättrade möjligheter att exempelvis skapa stora marina reservat som är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden.

Dock finns många brister, påpekar den vetenskapliga tidskriften Nature. Verksamheter som redan pågår omfattas inte av avtalet; såsom fiske, sjöfart, djuphavsbrytning av mineraler och militära aktiviteter. Det innebär exempelvis att man inte kan skydda områden där det redan finns en överenskommelse om fiske, även om detta fiske är skadligt.

Förhandlare från mer än 100 länder har deltagit i arbetet med att ta fram det juridiskt bindande fördraget. I nästan två decennier har förberedelserna pågått, och nu är det alltså klart. Avtalet beskrivs som historiskt, och det viktigaste som hänt för haven sedan FN:s Havsrättskonvention antogs 1982.

MER LÄSNING