Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Plantering av ålgräs fungerar!

Att plantera ålgräs i områden där den försvunnit har visat sig ha en oväntat snabb och positiv effekt. Efter en växtsäsong hade uppemot 80 procent av de ryggradslösa djuren återvänt till den nyplanterade ålgräsängen. En studie vid Göteborgs universitet visar att plantering av ålgräs är en åtgärd som fungerar.

Ålgräsängar har en viktig roll i det kustnära ekosystemet som barnkammare för många arter, till exempel torsk, krabbor och räkor. Dessutom binder ålgräsrötterna sediment, vilket bidrar till att motverka erosion och uppgrumling.

Sedan 1980-talet har oroväckande mängder ålgräs försvunnit, bland annat på grund av övergödning. Försök har därför gjorts med att återplantera ålgräs, med hopp om att plantorna ska överleva, sprida sig och skapa nya ålgräsängar. Att planteringarna har fungerat har visats i tidigare studier. Nu har forskare från Göteborgs universitet även undersökt i vilken grad de djur som tidigare levt i ålgräsängarna nu återkoloniserar de nyplanterade ängarna.

Resultaten är förvånansvärt positiva. Trots att ålgräset inte har hunnit växa sig lika tätt som i en gammal ålgräsäng är den biologiska mångfalden lika stor efter bara två växtsäsonger som i ett område med bevarat ålgräs i samma vik.

- Det är goda nyheter inför framtida restaureringar och nyplanteringar av ålgräsängar. Vi kan göra nyplanteringarna mindre och glesare och det sparar pengar, eftersom det här är en dyr metod för att återställa den biologiska mångfalden på havsbottnen, säger Eduardo Infantes, biolog vid institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet.

MER LÄSNING