Bild
;
Tema:

Ålgräset återställs på västkusten

Nu ska en av de hotade ålgräsängarna i södra Bohuslän räddas. I ett unikt projekt kommer dykare att plantera skott av ålgräs som förhoppningsvis sprider sig och överlever.

Ålgräsängar fungerar som både barnkammare och skafferi för många fiskar och kräftdjur och är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet. Sedan 1980-talet har oroväckande mängder ålgräs försvunnit, bland annat på grund av övergödning, något som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet nu försöker råda bot på.

– Genom att plantera ålgräs hoppas vi påskynda återetableringen och återfå de tjänster ålgräset bidrar med. Ålgräsängarna är bland annat viktiga miljöer för torsk, havsöring och ål, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Planteringen sker i Gåsöskärgården i Lysekils kommun, där en tredjedel av ålgräset försvunnit. Den påbörjas den 18 juni och är en del i ett fyraårigt projekt där målet är att restaurera totalt 2 hektar ålgräs. Redan 2015 gjordes testplanteringar som tycks ha överlevt bra.