Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

PFAS-ämnen återvänder med bumerang

Många högfluorerande PFAS-ämnen som förorenat miljön på land följer sedan med vattnet i vattendragen ut mot havet. En del når havet från olika punktkällor nära kusten. Nu visar ny forskning att ämnena inte alltid stannar kvar i havet. Istället kan de mycket väl slungas tillbaka över land i en sorts bumerangeffekt.

Det är forskare vid Stockholms universitet som funnit att PFAS-ämnen kan frigöras i luften från vågornas skum och på så vis återföras till land. Resultaten tyder på att denna skadliga bumerang bidrar till att kustområden kan förorenas av PFAS.

PFAS är en grupp ämnen som består av olika högfluorerande substanser. De används bland annat i produkter för att stöta bort fett och vatten – till exempel i stekpannor, matförpackningar, fritidskläder och olika skönhetsprodukter. PFAS läcker ut i naturen, både när de tillverkas, används och när de blir avfall. PFAS är svårnedbrytbara i miljön och räknas därför till det vi kallar miljögifter. De kopplas till allvarliga hälsoeffekter hos människan som cancer, fertilitetsproblem och inlärningssvårigheter hos barn.

Forskarna har tidigare i laboratorieförsök sett att vågskum eller ”havsspray” kan vara en källa till PFAS i luften. Den nya studien har nu visat att detta stämmer även ute i naturen. Under 2018 till 2020 samlade forskarna in prover från luften på två platser nära Norges kust. De upptäckte då att PFAS-koncentrationerna i luft, speciellt den cancerframkallande föreningen PFOA, bar på spår av att de varit i kontakt med havsvatten. Detta indikerar att de rört sig från havet till havsluften via havsspray. Något som kan innebära en betydande källa till luftburna PFAS-föroreningar i kustområden. Resultaten både oroar och fascinerar forskarna.

– Den vanliga uppfattningen har varit att PFAS-ämnen som med tiden sköljs ut i haven kommer att stanna där och spädas ut under årtionden. Men det här visar sig att det finns en bumerangeffekt och att några av de giftiga PFAS-ämnena förflyttas till luften, där de transporteras långa sträckor och sedan faller tillbaka ner på land, säger Matthew Salter, medförfattare till studien och forskare vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet.

MER LÄSNING