Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Den biologiska mångfalden ska skyddas

Djur och växter på både land och i havet dör ut snabbare än på tio miljoner år och kampen för att rädda den biologiska mångfalden går trögt. Men nu meddelar FN att toppmötet COP15 ska hållas i Kanada 5-17 december. Planen är att man då ska anta ett globalt avtal att skydda 30% av jordens yta.

Upp till en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning. Utdöendet går snabbare än vad det har gjort under de senaste tio miljoner åren. Förhoppningen är att det ska vända om den biologiska mångfalden skyddas genom ett globalt ramverk, på samma sätt som Parisavtalet för klimatet. I nuläget filas det för fullt på detaljerna i avtalet så att det kan antas av alla knappt 200 länder i december i år.

En central del i förslaget är ett globalt mål att skydda 30 procent av världens land-, vatten- och havsområden före 2030. Och även om det befintliga utkastet är späckat med parenteser på nästan varje rad, inte minst är finansieringen än stor fråga, så är man överens om det övergripande målet.

Diskussionerna har pågått under pandemiåren och på flera håll har man redan börjat implementera målet. Inom EU har man redan i januari i år dragit upp riktlinjer som stöd till sina medlemsländer. Ytterst är det dock upp till varje land att utse vilka områden inom sina gränser som ska skyddas.

Biologisk mångfald är trots allt en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat. Som Kanadas miljöminister Steven Guilbeault säger i en kommentar:
-Med upp till en miljon arter som för närvarande riskerar utrotning har världen inte råd att vänta längre på globala åtgärder för att skydda naturen.

MER LÄSNING