Goda resultat från fiskefria områden

Ungefär en procent av svenska kust- och havsområden är fiskefria områden, där inget fiske är tillåtet. I den här rapporten har åtta av de fiskefria områdena utvärderats. Resultaten visar att när områden fredas från fiske så ökar fisken vanligtvis snabbt i både antal och storlek. Men det finns undantag, till exempel fiskbestånd som varit överfiskade under lång tid.

Den här studien visar att fiskefria områden är ett viktigt verktyg i förvaltningen av fisk, och även för att återställa ekosystem som rubbats på grund av överfiske.