Rapporteringsfel i det svenska fisket

I en granskning gjord av Baltic Waters 2030 gällande sanktionsbeslut för fiske tagna under juli 2021-juni 2022 indikeras omfattande rapporteringsfel i det svenska fisket.

Under 2022 har larm kommit om ett förändrat ekosystem längs östkusten. Östersjöns kommersiella fiskpopulationer är nu akut hotade. Sillen är inte den enda utsatta arten, torskbestånden har kollapsat, ålen är utrotningshotad och flera andra viktiga arter visar dramatiskt sjunkande siffror.

Anledningarna till utvecklingen är flera: Förvaltningen brister i många led, från en ineffektiv fiskerikontroll via osäkra vetenskapliga underlag till en förvaltningsmodell som inte tar hänsyn till fiskens storlek eller ekosystemet. Vidare finns stora problem med olagliga utkast, bifångster som inte rapporteras och utbredd felrapportering av fångster.