Bild
;
Tema: havsområden

Vad heter havsområdet?

Vi hör namnen på väderleksrapporterna, men vad menas egentligen med Bottniska viken? ...och hör Kattegatt till Östersjön? Det finns många olika sätt att dela in våra hav, och missförstånden är därför tyvärr många.

De havsområden som omger Sverige har enligt Svenskt Vattenarkiv (SMHI) följande namn:

  • Östersjön består av Bottniska viken, Finska viken, Rigabukten och Egentliga Östersjön.

  • Bottniska viken består av Bottenviken, Bottenhavet, norra Ålands hav och norra Skärgårdshavet. Norra Kvarken ligger på gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Halva Norra Kvarken tillhör alltså Bottenviken, och halva tillhör Bottenhavet.

  • Egentliga Östersjön består enligt Sveriges Nationalatlas av: Norra Östersjön, Centrala Östersjön, Södra Östersjön och Gdanskbukten. Enligt SMHI: södra Ålands Hav, södra Skärgårdshavet, södra Bälthavet, Arkonahavet, Bornholmshavet, östra Gotlandshavet, norra Gotlandshavet, västra Gotlandshavet, Rigabukten och Finska Viken.

  • Västerhavet består av Kattegatt och Skagerrak. Gränsen mellan Västerhavet och Östersjön går i Öresund, så att södra Öresund tillhör Östersjön, medan mellersta Öresund tillhör Västerhavet. Gränsen ligger alltså ungefär där Öresundsbron går och från Själland till Fyn och vidare över till Jylland.

Man kan hitta många olika varianter på hur havsområdena indelas. Helsingforskommissionen (HELCOM) räknar exempelvis in hela Kattegatt i Östersjöområdet. Gränserna för vattenmyndigheternas distrikt överensstämmer inte heller med SMHI:s havsområdesregister. I Sveriges Nationalatlas räknas hela Ålands Hav och Skärgårdshavet in i Bottniska viken.

Det går säkert att hitta ännu fler exempel på olika varianter på indelningar av våra havsområden. Numera hänvisar dock de flesta till SMHI:s havsområdesregister.

SMHI - Östersjöns och Västerhavets geografi

Källor:

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING