Baltic Sea Climate Change Fact Sheet 2021

Östersjön påverkas stort av de pågående klimatförändringarna. I denna rapport har över 30 olika parametrar listats som kommer att påverkas. Bland några av dessa faktorer så framgår det att vattentemperaturen har ökat under de senaste 100 åren och att det kommer bli allt varmare framöver. Vidare så förväntas havsnivån bli högre trots landhöjning och istäcket bli mindre. Det marina djur-och växtlivet kommer att påverkas av de listade förändringarna, liksom de ekosystemtjänster som erhålls av Östersjön.