Den naturvetenskapliga grunden

Rapporten är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.