Bild
Bild: Glenn Williams
;
Tema: biologisk mångfald Tema: farliga ämnen Tema: klimat

Narvalar visar på snabba förändringar

Klimatet förändras snabbt i arktiska områden, och narvalarna anpassar sig till det. De har förändrat sin föda, vilket inneburit att de nu får i sig kvicksilver i ökande takt. Studier av narvalarnas långa spiralformade huggtand visar hur snabbt förändringen skett.

Klimatförändringar och miljögifter är två stora problem för arktiska djur. Belastningen av exempelvis kvicksilver har också visat sig vara kopplat till det förändrade klimatet. Förändringarna i klimatet leder till ekologiska förändringar i näringsväven, exempelvis när det gäller migrationsmönster och födoval. Ett exempel på detta är narvalarna, som verkar snabbt förändra sitt beteende och vilken föda de äter.

För att få en bild av hastigheten i förändringen har forskare analyserat narvalars karaktäristiska, spiralformade huggtand. Denna huggtand tillväxer genom narvalens hela liv, och det bildas ”årsringar” som gör att exempelvis miljögiftsbelastningen kan mätas över tid.

I studien analyserades huggtänder från tio narvalar som dödats vid jakt. Den snabba förändring som kunde utläsas från analyserna förvånade forskarna, och även den höga belastningen av kvicksilver. Narvalarna befinner sig högt upp i näringskedjan, och samlar på sig miljögifter under sitt liv som predator.

MER LÄSNING