Bild
;
Tema: klimat

Vi kan vara på väg mot tre graders uppvärmning

Om världens länder inte skärper sina klimatmål rör vi oss med stor säkerhet mot en global klimatkatastrof, det framgår av en ny FN-rapport. Snart väntas också mörka prognoser från IPCC

Med bara en dryg vecka kvar till klimattoppmötet COP27 har FN:s klimatsekretariat sammanställt 193 länders planer för att minska sina utsläpp av växthusgaser och det är dyster läsning. Endast 24 av länderna har lämnat in de uppdaterade klimatplaner som utlovades under förra klimattoppmötet. De samlade ländernas tidigare utfästelser kommer, om de uppfylls, att leda till en temperaturhöjning mellan 2,1-2,9 grader vid århundradets slut, mest sannolikt runt 2,5 grader.
Enligt rapporten kommer utsläppen att öka med 10,6 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Det ska jämföras med den minskning på 45 procent som enligt IPCC:s krävs för att klara Parisavtalets mål på max 1,5 graders uppvärmning.

Enligt Simon Stiell vid FN:s klimatsekretariat måste världens olika regeringar nu stärka sina klimathandlingsplaner och genomföra dem under de kommande åtta åren.
- Att endast 24 nya eller uppdaterade klimatplaner lämnats in sedan COP 26 är en besvikelse. Regeringens beslut och åtgärder måste återspegla graden av brådska, allvaret i de hot vi står inför och hur kort tid vi har kvar för att undvika de förödande konsekvenserna av skenande klimatförändringar, säger han i ett pressmeddelande.

Läget kan också vara ännu värre. Enligt vad SVT erfar kommer IPCC i sin kommande rapport till våren att visa att världen är på väg mot 2,8-3,2 graders uppvärmning. Forskarvärlden har i många år varnat för enorma konsekvenser för våra livsvillkor och kollaps av ekosystem om vi passerar 1,5 grader. Till exempel räknar man med att 70-90 procent av världens korallrev dör, och vid 2 grader är de i princip utraderade. Vad som händer bortom tre grader är fortfarande ganska outforskad mark. Säkert är dock att det skulle vara förödande för merparten av jordens ekosystem och få katastrofala konsekvenser även för människorna och ekonomin, som är helt beroende av friska ekosystem.

MER LÄSNING