Bild
;
Tema: så mår haven Tema: klimat

Metan bubblar upp från Arktis

Forskare har för första gången filmat hur gasbubblor av metan stiger upp från havsbottnen 500 kilometer utanför den sibiriska kusten. I Arktis finns enorma mängder frusen metan lagrad, som riskerar att tina och nå atmosfären när temperaturerna stiger.

I Arktis permafrost – både på land och i havsbotten – finns stora mängder organiskt material lagrat, inklusive den kraftiga växthusgasen metan. Tidigare har man sett att det släpps ut metan när permafrosten tinar på land och i grundare havsområden, men nu har forskare alltså upptäckt att utsläpp också sker i den så kallade kontinentalsluttningen; från 350 meters djup.

Upptäckten gjordes under den internationella expeditionen ISSS-2020 där klimatforskare från bland annat Stockholms universitet deltar. Med hjälp av ekolod kunde forskarna se hur metanet bubblade upp, och vattenprover bekräftade att metanhalten var förhöjd.

I nuläget tror forskarna inte att just de här utsläppen har så stor påverkan på klimatet, men enligt Örjan Gustavsson som är professor vid Stockholms universitet så tyder de nya upptäckterna på att systemet triggats igång och börjat släppa ut metan.

- När vi har stora ökande naturliga utsläpp av metan minskar det i sin tur hur mycket vi kan släppa ut från vårt samhälle innan vi når tröskeleffekter i systemet, säger han i en intervju med SVT Vetenskap.

MER LÄSNING