Miljötillståndet i Europa 2020

Det krävs omedelbara insatser de närmaste tio åren för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och överutnyttjandet av naturresurser. Annars kommer Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030.

Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala och betydelse. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU, såsom den europeiska Gröna Given (the Green Deal).