Bild
;
Tema: så mår haven Tema: vårt ansvar Tema: engagera dig

Idag är det världshavens dag

Idag, den 8 juni, firar vi Världshavsdagen. Det är en global FN-dag som finns för att påminna om havens betydelse och vikten av att skydda och bevara dem. Det är också en bra dag för dig som vill engagera dig och lära dig mer om situationen för världens hav.

Haven spelar en väsentlig roll för vår existens och därför måste de också prioriteras högre. Det är FN:s budskap inför årets upplaga av Världshavsdagen (World Oceans Day) som har temat "Planet Ocean: Tides are Changing."

I Sverige passar många organisationer och myndigheter på att uppmärksamma de utmaningar världens hav står inför, men också vad som faktiskt kan göras. I mars lyckades till exempel världens FN-länder äntligen enas om ett globalt havsavtal för att begränsa miljöpåverkan och inrätta marina skyddsområden i djuphaven.
Havsavtalet är utgångspunkten för en serie föredrag och panelsamtal på Sjöhistoriska museet i Stockholm under rubriken "Skydda havet!". Evenemanget sänds även online. Här ger forskare, myndigheter och frivilligorganisationer sin syn på varför havet behöver skyddas och hur det ska gå till för att vi ska kunna nå målet att skydda 30 procent av världshaven till år 2030.

Läs mer om programmet och andra evenemang i länkarna här intill!

MER LÄSNING