Bild
;
Tema: engagera dig

Naturum i Malmö hoppas öka havsmedvetenheten

I helgen slogs dörrarna upp till Malmös första naturum. Jämte stadens marinpedagogiska center vill Naturum Öresund få barn och vuxna att bli mer havsmedvetna, sprida kunskap om Öresunds djur- och växtliv och FN:s globala miljömål.

Då Marinpedagogiskt centers pedagogiska verksamhet främst vänder sig till skolor har siktet länge varit inställt på att även öppna ett naturum i Malmö, med en bred allmänhet som målgrupp. I helgen förverkligades planerna då Naturum Öresund, beläget på Ribersborgsstranden i centrala stan, äntligen invigdes.

Verksamhetschef Michael Palmgren har drivit marinpedagogisk verksamhet i flera år och hoppas att steget till ett etablerat naturum gör att fler människor kommer för att söka information om havet och dess ekosystem.

– Malmö ligger i framkant vad gäller marin pedagogik och har bjudits in till både regering, UNESCO och FN för att berätta om verksamheten, säger han till Skånska Dagbladet.

I Naturum Öresund kan besökaren bland annat sätta sig i en u-båtsmiljö och styra en live-kamera på plats ute i havet för att se livet på botten.

Fakta om naturum

Naturum syftar till att vara ingångsporten till naturen. De förmedlar kunskap om djur- och växtliv och naturvård, berikar allmänhetens besök i naturen och inspirerar till nya. Det finns 33 naturum i Sverige, från norr till söder. Under 2019 hade Sveriges naturum totalt 1,8 miljoner besök.

MER LÄSNING