Bild
;
Tema: engagera dig

Medborgarforskning om havet

Ett roligt sätt att engagera sig är att delta i något projekt där forskare behöver hjälp med att undersöka saker. Det finns många olika typer av projekt där man kan vara med och göra nytta samtidigt som man har roligt och kanske lär sig nya saker. Vi har samlat några tips här. Hoppas något passar just dig!

Tångskogsjakten – 2023 års skolprojekt från Nobel Prize museum

Delta i ett riktigt forskningsprojekt. I Forskarhjälpen sammanför Nobelprismuseet lärare, högstadieelever och forskare. 2023 års projekt handlar om att kartlägga hur Östersjön förändras och kan påverkas av klimatförändringarna genom att undersöka blåstången och dess ekosystem.

Delta i Forskarhjälpen 2023 – Nobelprismuseet

Delta i årets Algforskarsommar

Medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar genomförs nu för tredje året i rad. I år startar det redan i slutet av mars, med studien av blåstångens mognad i Östersjön, och fortsätter med undersökningar av djurlivet i blåstångsruskor under hela sommaren. Sommaren avslutas med att leta efter den höstförökande tången. Vi hoppas att Du kan och vill bidra till insamling av ny kunskap om de kustnära algbältena, när blåstången förökar sig och vad som händer med djurlivet i en tångruska. Din insats är värdefull för förståelsen av Östersjöns kustnära ekosystem.


Algforskarsommar

Rapportera vattenlevande arter med Rappen

Hjälp till att rapportera fynd av marina däggdjur, fiskar, växter och ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!
Rappen är en webbapp för att rapportera observationer av vattenlevande djur och växter som är viktiga för våra levande sjöar, vattendrag och hav. Inrapporteringar till Rappen kan öka kunskapen om var olika vattenlevande arter finns. Främst vill man få in uppgifter om arter som är nya för Sverige, oavsett om de är främmande eller naturligt har vandrat in på grund av klimatförändringen. Rappen drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Koster Seafloor Observatory

I Kosterhavets nationalpark har forskare från Göteborgs universitet under 20 års tid filmat de djupa bottnarna med olika undervattensfarkoster. Ett bra sätt att tillgängliggöra unika livsmiljöer för alla.

Genom att identifiera släkten och arter i filmmaterialet kan allmänheten hjälpa forskarna med viktig information om hur djurlivet på havets botten har förändrats, av till exempel varmare vatten, fiskeaktiviteter och förändringar i miljöskydd. Identifieringarna hjälper dessutom till att träna en artificiell intelligens, som sedan automatiskt och i realtid kan känna igen nyckelarter, som till exempel koraller. På så vis kommer forskarna i framtiden kunna vaka över många arter och skyddsvärda miljöer med hjälp av undervattensfarkoster.

The Koster seafloor observatory

Kartläggning av algen maerl

Forskare från Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet försöker kartlägga förekomsten av maerl, frilevande röda kalkalger, på Sveriges västkust och behöver hjälp från allmänheten. Om du är ute och dyker, använder dig av undervattensvideo eller på något annat sätt stöter på dessa ovanliga, ekologiskt viktiga organismer så kan du rapportera in det till dem.

Kartläggning av maerl

Observera sillgrisslor

Varje sommar sker livesändningar från fågelön Stora Karlsö, då allmänheten kan följa hur fåglarna ruvar och föder upp sina ungar. Alla medborgare kan hjälpa forskarna genom att rapportera in observationer av sillgrisslor som de ser i sändningen. Projektet är ett samarbete mellan WWF, SLU, Stockholms universitet och Baltic Seabird Project.

Sillgrisslor i livesändning

Arenor för samverkan via medborgarforskning

ARCS-projektet ska hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att samverka med samhället. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA). ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Den svenska titeln för projektet är Arenor för samverkan via medborgarforskning.

medborgarforskning.se

MER LÄSNING