Bild
Tema: engagera dig

Medborgaforskning

Medborgarforskning går ut på att forskare och privatpersoner samarbetar för att ta fram ny kunskap. Deltagarna kan till exempel rapportera in fynd av växter och djur.

Hjälp till med algforskning

Under sommaren kan du hjälpa Stockholms universitets Östersjöcentrum i deras forskning. Du kan undersöka smådjur som lever av tången, leta efter den ovanliga hösttången eller kolla på grönslickens färg och form som visar hur näringsrikt vattnet är.

Kartläggning av algen maerl

Forskare från Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet försöker kartlägga förekomsten av maerl, frilevande röda kalkalger, på Sveriges västkust och behöver hjälp från allmänheten. Om du är ute och dyker, använder dig av undervattensvideo eller på något annat sätt stöter på dessa ovanliga, ekologiskt viktiga organismer så kan du rapportera in det till dem.

Rapportera vattenlevande arter med Rappen

Rappen är en webbapp för att rapportera observationer av vattenlevande djur och växter som är viktiga för våra levande sjöar, vattendrag och hav. Inrapporteringar till Rappen kan öka kunskapen om var olika vattenlevande arter finns. Främst vill man få in uppgifter om arter som är nya för Sverige, oavsett om de är främmande eller naturligt har vandrat in på grund av klimatförändringen. Rappen drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Observera sillgrisslor

Varje sommar sker livesändningar från fågelön Stora Karlsö, då allmänheten kan följa hur fåglarna ruvar och föder upp sina ungar. Alla medborgare kan hjälpa forskarna genom att rapportera in observationer av sillgrisslor som de ser i sändningen. Projektet är ett samarbete mellan WWF, SLU, Stockholms universitet och Baltic Seabird Project.

Arenor för samverkan via medborgarforskning

ARCS-projektet ska hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att samverka med samhället. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA). ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Den svenska titeln för projektet är Arenor för samverkan via medborgarforskning.