Bild
;
Tema: engagera dig

Medborgarforskning om havet

Ett roligt sätt att engagera sig är att delta i något projekt där forskare behöver hjälp med att undersöka saker. Det finns många olika typer av projekt där man kan vara med och göra nytta samtidigt som man har roligt och kanske lär sig nya saker. Vi har samlat några tips här. Hoppas något passar just dig!

Algforskarsommar är ett medborgarforskningsprojekt vid Stockholms universitet som vill samla in rapporter och jämförelsematerial från utvalda platser längs hela den svenska Östersjökusten. I Algforskarsommar får allmänheten möjlighet att bidra med ny kunskap om hur algbältet fungerar, vad som händer under ytan i våra svenska kustvatten och jämförelser av hur det ser ut på olika platser i Sverige. Deltagarna i Algforskarsommar bidrar genom fotografier och rapporter.

Hjälp till att rapportera fynd av marina däggdjur, fiskar, växter och ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Rappen är en webbapp för att rapportera observationer av vattenlevande djur och växter som är viktiga för våra levande sjöar, vattendrag och hav. Inrapporteringar till Rappen kan öka kunskapen om var olika vattenlevande arter finns. Främst vill man få in uppgifter om arter som är nya för Sverige, oavsett om de är främmande eller naturligt har vandrat in på grund av klimatförändringen. Rappen drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

I projektet Lobserve hjälper frivilliga till att samla in data som kan ge svar på hur många och hur stora humrarna är. Forskarna vill också ta reda på hur mycket beståndet varierar längs kusten. Projektet anordnas av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har pågått under tre veckor i augusti sedan 2021. Under 2024 pågår provfisket under perioden 3-26 augusti.

I Kosterhavets nationalpark har forskare från Göteborgs universitet under 20 års tid filmat de djupa bottnarna med olika undervattensfarkoster. Ett bra sätt att tillgängliggöra unika livsmiljöer för alla. Genom att identifiera släkten och arter i filmmaterialet kan allmänheten hjälpa forskarna med viktig information om hur djurlivet på havets botten har förändrats, av till exempel varmare vatten, fiskeaktiviteter och förändringar i miljöskydd. Identifieringarna hjälper dessutom till att träna en artificiell intelligens, som sedan automatiskt och i realtid kan känna igen nyckelarter, som till exempel koraller. På så vis kommer forskarna i framtiden kunna vaka över många arter och skyddsvärda miljöer med hjälp av undervattensfarkoster.

Forskare från Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) försöker kartlägga förekomsten av maerl, som är frilevande röda kalkalger, på Sveriges västkust och behöver hjälp från allmänheten. Om du är ute och dyker, använder dig av undervattensvideo eller på något annat sätt stöter på dessa ovanliga, ekologiskt viktiga organismer så kan du rapportera in det till dem.

Varje sommar sker livesändningar från fågelön Stora Karlsö, då allmänheten kan följa hur fåglarna ruvar och föder upp sina ungar. Alla som vill kan hjälpa forskarna genom att rapportera in observationer av sillgrisslor som de ser i sändningen. Projektet är ett samarbete mellan WWF, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet och Baltic Seabird Project.

Vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill därför få en mer rättvisande bild av de här fiskbestånden genom medborgarforskning. Därför lanseras kampanjen Fiska för forskning, som riktar sig till sportfiskare och bygger på datainsamling via en smidig mobilapplikation: Spöreg.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersöker i ett medborgarforskningsprojekt var i våra svenska vattendrag det fortfarande finns ål. Om du vill hjälpa till skapar du ett så kallat halmnystan, placerar ut det i ett vattendrag och rapporterar sedan om du ser någon ål i nystanet eller inte.

På medborgarforskning.se kan man lära sig mer om medborgarforskning, söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna kunskaper och erfarenheter.

MER LÄSNING