Bild
Tema: havsforskning Tema: engagera dig

Medborgarforskning

Ett roligt sätt att engagera sig är att delta i något projekt där forskare behöver hjälp med att undersöka saker. Det finns många olika typer av projekt där man kan vara med och göra nytta samtidigt som man har roligt och kanske lär sig nya saker. Vi har samlat några tips här. Hoppas något passar just dig!

Rapportera vattenlevande arter med Rappen

Hjälp till att rapportera fynd av marina däggdjur, fiskar, växter och ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!
Rappen är en webbapp för att rapportera observationer av vattenlevande djur och växter som är viktiga för våra levande sjöar, vattendrag och hav. Inrapporteringar till Rappen kan öka kunskapen om var olika vattenlevande arter finns. Främst vill man få in uppgifter om arter som är nya för Sverige, oavsett om de är främmande eller naturligt har vandrat in på grund av klimatförändringen. Rappen drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Koster Seafloor Observatory

I Kosterhavets nationalpark har forskare från Göteborgs universitet under 20 års tid filmat de djupa bottnarna med olika undervattensfarkoster. Ett bra sätt att tillgängliggöra unika livsmiljöer för alla.

Genom att identifiera släkten och arter i filmmaterialet kan allmänheten hjälpa forskarna med viktig information om hur djurlivet på havets botten har förändrats, av till exempel varmare vatten, fiskeaktiviteter och förändringar i miljöskydd. Identifieringarna hjälper dessutom till att träna en artificiell intelligens, som sedan automatiskt och i realtid kan känna igen nyckelarter, som till exempel koraller. På så vis kommer forskarna i framtiden kunna vaka över många arter och skyddsvärda miljöer med hjälp av undervattensfarkoster.

Kartläggning av algen maerl

Forskare från Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet försöker kartlägga förekomsten av maerl, frilevande röda kalkalger, på Sveriges västkust och behöver hjälp från allmänheten. Om du är ute och dyker, använder dig av undervattensvideo eller på något annat sätt stöter på dessa ovanliga, ekologiskt viktiga organismer så kan du rapportera in det till dem.

Observera sillgrisslor

Varje sommar sker livesändningar från fågelön Stora Karlsö, då allmänheten kan följa hur fåglarna ruvar och föder upp sina ungar. Alla medborgare kan hjälpa forskarna genom att rapportera in observationer av sillgrisslor som de ser i sändningen. Projektet är ett samarbete mellan WWF, SLU, Stockholms universitet och Baltic Seabird Project.

Arenor för samverkan via medborgarforskning

ARCS-projektet ska hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att samverka med samhället. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA). ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Den svenska titeln för projektet är Arenor för samverkan via medborgarforskning.

MER LÄSNING