Bild
;
Tema: engagera dig

Direktsända sillgrisslor

Nu kan du följa livesändningen av sillgrisslornas häckning på Stora Karlsö och bidra med egna observationer online. Med projektet "Havsfåglar i Östersjön" hoppas Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms Universitet och Världsnaturfonden kartlägga problem och stärka skyddet för Sveriges största fågelkoloni.

Bråk, otrohet och stressbeteenden, det låter som ingredienser värdig vilken realityserie som helst. I detta fallet är det dock sillgrisslorna vid Stora Karlsö utanför Gotland som är huvudrollstagarna. Från och med den 11 juni kommer det gå att följa "Östersjöns pingvin" live. Allmänheten uppmuntras även att bidra med sina observationer direkt online. Sändningarna är en fortsättning på förra årets succé där allmänhetens observationer gav forskarna ny kunskap om silgrisslornas beteenden.

I år hjälper AI forskarna att analysera observationerna, vilket ger en mer ingående analys av enskilda individer. Man hoppas lära sig mer om hur silgrisslorna reagerar på förhöjda temperaturer till följd av klimatförändringar, deras samspel och hur de försvarar sig mot fiender.

Kolonin med havsfåglar på Stora Karlsö är Sveriges största med cirka 20 000 par silgrisslor och 12 000 par tordmular. Trots flera hot, som fartygstrafik, oljeutsläpp och konkurrens med yrkesfiskare om skarpsillen - sillgrisslornas huvudsakliga föda - saknas specifikt skydd för fågelkolonin. Projektets syfte är att i förlängningen få till ett politiskt beslut kring stärkt skydd i området.

MER LÄSNING