Bild
Bild: U. Bristol/Woods Hole/Oceanographic Institution
;
Tema: så mår haven Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Orörda djuphavsrev hittade vid Galapagos

Under en expedition vid Galapagos har forskare hittat tidigare okända korallrev på 600 meters djup – som kryllar av liv. Det här ger ett litet hopp om korallrevens framtid.

Det var när forskarna undersökte ett outforskat område vid Galapagosöarna med hjälp av en bemannad undervattensfarkost som de plötsligt hittade korallrev som kryllar av liv. Reven ligger på toppen av ett undervattensberg, på ungefär 600 meters djup.

- Det som är fängslande med de här reven är att de är väldigt gamla och orörda, till skillnad från dem i andra delar av världshaven, säger Stuart Banks från Charles Darwin Foundation.

De nyupptäckta reven är en positiv nyhet på många sätt. Bland annat ger de en möjlighet att bevara arter som är hotade eller utrotade på andra platser. Reven kan kanske också fungera som en referens till hur ett friskt korallrev ska se ut, för att underlätta återställandet av förstörda rev. Men framför allt visar den här upptäckten på vikten att bevara även okända delar av haven.

- Rikedomen i djupen av våra ännu outforskade hav är ännu en anledning att sträva mot att uppnå åtagandena för Global Ocean Alliance 30x30, vars mål är att skydda minst 30 procent av världshaven år 2030, säger Ecuadors miljöminister Jose Antonio Dávalos.

MER LÄSNING