Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: fiske Tema: miljöövervakning

Skydd av djurlivet på djupa bottnar

På västkustens djupa bottnar lever många underliga djur. Sjöpennor, cylinderrosor och piprensare är några av dem. De drabbas hårt av bottentrålning efter havskräfta, räkor och olika fiskar. Ett nytt sätt att övervaka bottnarna kan hjälpa till att utvärdera åtgärder som trålningsförbud i marina skyddsområden.

Många av de vackra koralldjuren på botten kan inte röra sig. De sitter fast i leran och filtrerar vattnet efter små ätbara partiklar. Dessa koralldjur drabbas mycket hårt av bottentrålning. Antingen genom att de skadas eller följer med upp som bifångst i redskapen. Men också genom de stora moln av sediment som virvlas upp och sprider sig över stora områden och täcker koralldjurens polyper.

Forskare vid SLU har nu föreslagit en metod för att övervaka de stora fastsittande djuren. Man använder en kameraförsedd släde för att filma djuren samtidigt som man ändå räknar havskräftans bohålor, något som måste göras för att beräkna hur mycket kräftor som får fiskas.

- Vi behöver övervaka alla delar av ekosystemet och dessa djur saknar uppföljningsprogram, säger Mattias Sköld, forskare vid institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua. Flera marina skyddsområden och åtgärder har medfört skydd mot bottentrålning. Det är viktigt att vi då också kan följa upp effekterna både generellt och i områden som skyddats.

MER LÄSNING