Större piprensare (Funiculina quadrangularis)

Större piprensare är en hög och långsamtväxande kolonibildande korall. Den vitaktiga stammen är täckt av små vita polyper. Stammen hålls upprätt i vattnet genom ett inre skelett. Korallen kan förflytta sig sakta genom leran. Ibland sitter en speciell art av djuphavsormstjärna på den större piprensaren, piprensarormstjärnan. Båda arterna är starkt hotade. Piprensare bärs upp i vattnet av ett inre skelett som består av hornämnet pennatulin.

Arten har påverkats negativt av bottentrålning. Den är mer vanlig i områden där fiske begränsats under lång tid, exempelvis i delar av Gullmarsfjorden.