Mot mer mat och mindre foder av sill och skarpsill

Majoriteten av den sill och skarpsill som fiskas i Sverige går till djurfoderproduktion i Danmark. Detta är ett problem i händelse av kris. Detta är ett problem. Det är bättre att fisken landas och bereds här och går till livsmedel, inte minst i händelse av kris. Vad behövs för att ställa om?

För att öka landningar av svenskfångad sill och skarpsill behöver fiskefartyg, hamnar och beredningsföretag beakta och möta varandras behov och förutsättningar.

Fiskförvaltningen behöver tydligare koppla till livsmedelsstrategins målsättning om en ökad beredning av fisk för livsmedelsproduktion i Sverige. En robust livsmedelsproduktion av sill och skarpsill kan utgöra en viktig del av Sveriges beredskap.