Bild
;
Tema: fiske Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Missvisande om trålgränsen

En rapport från Naturskyddsföreningen visar att den svenska trålgränsen inte utgör den gräns eller skydd som namnet antyder. Detta eftersom trålning trots allt är tillåten i nära hälften av ytan innanför trålgränsen.

Sveriges hav är i obalans och många fiskbestånd är kraftigt reducerade. En av de största anledningarna är fisket. Sverige har en så kallad trålgräns och innanför den gränsen är trålning generellt förbjuden. Det finns dock undantag och dispenser från förbudet mot trålning innanför trålgränsen, bland annat i de så kallade inflyttningsområdena.

Inflyttningsområden är områden innanför trålningsgränsen där man får tråla, men med fler begränsningar än utanför trålgränsen. Intressant är att det under senare år talats om att flytta ut trålgränsen för att skydda inte minst strömmingen. Detta även i linje med nya internationella krav om att skydda 30% av havs- liksom landarealer.

Naturskyddsföreningens granskning visar att trålning tillåts i mer än 45 procent av ytan innanför dagens trålgräns. Hela 73 procent av fångsterna från år 2021 fångades innanför trålgränsen med just trål. För de olika havsområdena var denna siffra 90 procent för Östersjön, 58 procent för Bottniska viken och 32 procent för Västerhavet. Granskningen visar även att det främst är stora fiskefartyg som i Östersjön ges tillträde innanför trålgränsen.

MER LÄSNING