Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen

Kustnära ekosystem påverkas av flera olika typer av mänsklig aktivitet. Den här rapporten ger en överblick över vad olika aktiviteter har för effekter på livsmiljöer och biologiska värden i kustekosystem.

Rapporten går igenom hur bland annat havsbaserad energiproduktion, uttag av resurser, transport och turism påverkar ekosystemen längs kusten.

De olika sorters påverkan som våra aktiviteter kan ha är till exempel fysiska förändringar i livsmiljön, förändring i grumlighet, nedskräpning, elektromagnetisk störning och buller.