Bild
;
Tema: exploatering

EU vill stoppa Norges djuphavsgruvor

I januari röstade Norges riksdag för att tillåta gruvbrytning på havsbotten. Nu har EU-parlamentet godkänt en resolution som uppmanar Norge att avbryta sina planer.

Norges öppnande för utvinning av värdefulla mineraler såsom koppar, zink och kobolt från havsbotten har mött stort motstånd. Både forskare och flera länder och företag har krävt mer kunskap om riskerna för skador på de marina ekosystemen innan tillstånd beviljas. Och nu har alltså EU-parlamentet enats om en resolution mot gruvbrytningen.

– Ekosystemen i Arktis är extremt känsliga, och innan konsekvenserna är utredda bör man agera med försiktighet. Ett moratorium mot gruvdrift på havsbotten är för mig en självklarhet, säger Pär Holmgren, ledamot för Miljöpartiet.

Resolutionen riktar skarp kritik mot Norge och påpekar att landet har undertecknat flera avtal för att skydda haven. Den lyfter även havens avgörande roll för att ta upp koldioxid och reglera klimatet.

MER LÄSNING