Bild
;
Tema: exploatering

Danskt öbygge hotar havsmiljön

Bygget av Lynetteholm, en konstgjord halvö i Köpenhamn, har startat. Detta trots kraftig kritik från bland annat svenska myndigheter. Bygget kommer att innebära både muddring och dumpning av förorenade sediment nära det skyddade Natura 2000-området, vilket hotar den unika havsmiljön i Öresund.

Att bygga själva halvön Lynetteholm beräknas ta 30 år. Ungefär år 2070 ska där finnas 35 000 invånare och lika många arbetsplatser. Dessutom räknar man med att den konstgjorda halvön kommer att ge Köpenhamn ett skydd mot framtida stormfloder.

Men bygget har varit hårt kritiserat redan från start, både från danskt och svenskt håll. Svenska myndigheter har uttryckt stark oro över att förorenade sediment dumpas i vattnen bara några kilometer från Falsterbo. Falsterbohalvöns havsområde har varit skyddat sedan 1992, och skyddas idag både som naturreservat och Natura 2000-område. Dessutom kan flödesförhållandena genom Öresund förändras, vilket kan påverka enorma vattenområden. Genom Öresund tillförs Östersjön syrerikt vatten från Nordsjön.

Öresund är idag ett havsområde med höga naturvärden. Där finns en stor artrikedom, med bland annat tumlare, gråsäl, knubbsäl, ålgräsängar, musselbankar och över hundra fiskarter. Sedan 1932 har det varit trålningsförbud i området, vilket lett till unikt orörda havsbottnar.

MER LÄSNING