Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: exploatering

Djuphavens mångfald riskeras

I jakten på batterimetaller riktas blickarna nu mot världshavens allra djupaste delar. Men livet i djuphavet är i det närmaste outforskat och effekter av gruvbrytning därför svåra att förutse. De få inventeringar som finns visar på en stor men okänd artrikedom - nio av tio arter är nya för vetenskapen.

Djuphavet upptar mer än hälften av jordens yta, och artrikedomen här kan vara större än någon annanstans. Ändå är de här miljöerna nästan helt outforskade.

Men de kommersiella företagen står på kö för att bryta mineraler på havsbottnen.

– Det är ett stort problem att dessa områden är så outforskade. Vi vet inte ens vilka arter och ekosystem som finns där och hur ska man då kunna beskriva vad som kommer att hända, säger Helena Wiklund, forskare vid Göteborgs universitet.

Forskare världen över samarbetar febrilt för att snabba på kartläggningen av djuphaven, innan områdena går förlorade.

Efter femton års förhandlingar i FN undertecknades i våras ett globalt avtal för att skydda havsområden på internationellt vatten. Avtalet innehåller bland annat regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddade områden.

– Avtalet öppnar för möjligheter att skydda djuphaven på ett sätt som inte fanns förut. Men det innebär också att ett nytt lager av byråkrati införs som riskerar att försvåra forskning om tillståndsprocesser inte fungerar, och i värsta fall ger incitament för korruption, säger Thomas Dahlgren, forskare vid vid Göteborgs universitet.

MER LÄSNING