Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur av muddring och dumpning i akvatiska miljöer: en syntes av grumlingens dos och varaktighet

Muddring eller arbete på bottnar och dumpning av jordmassor i vatten är en av de mänskliga aktiviteter som har störst inverkan på växt och djurliv i vatten, men de kan vara nödvändiga för utveckling av infrastruktur, byggnationer och båttrafik. I rapporten behandlar hur fisk och skaldjur påverkas av grumligt vatten och beskriver hur effekterna av grumling kan minimeras.