Marina miljöeffekter av vågkraftsverk

Vågkraft är en av de förnybara källorna med potential att säkra elproduktionen. All utvinning av förnybar energi påverkar dock miljön på något sätt och för en verklig hållbar energiproduktion behöver miljöeffekter utredas. Denna avhandling behandlar miljöeffekter av vågkraftsverk placerade på två olika lokaler i kustnära vatten på svenska västkusten. Det är främst effekten av konstgjort rev samt förbudszonen runt vågkraftverket som undersökts. Sammanfattningsvis visar resultaten att vågkraftsfundament kan ha en positiv påverkan på mängden och mångfalden av marina organismer runt fundament på en lokal skala. Däremot fanns man inte några starka effekter längre ifrån fundamenten.