Ur hav och sjö växer framtidens näring

De biomarina näringarna kan handla om att odla, processa och förädla marina råvaror för att producera livsmedel, foder eller utveckla nya material för framtidens energisystem. Denna analys visar att det finns en stark framtidstro bland dem som arbetar med marina råvaror. Enligt de företagsledare och entreprenörer som intervjuats skulle tillväxten i branschen kunna tiodubblas till 2025, men då krävs bland annat en modernisering av lagar och regelverk.