Bild
;
Tema: i vår tjänst

Fiskodling på land - nu storsatsas det i Sotenäs

Sotenäs kommun och norska Lighthouse finance A/S ska tillsammans starta Europas största landbaserade laxodling i Sotenäs. Det är en etablering värd flera miljarder kronor och väntas bli klar om 5 år.

Sotenäs kommun och norska Lighthouse finance är överens om en mångmiljardsatsning på laxodling i Sotenäs. Tillsammans ska de låta bygga Europas största landbaserade fiskodling, en verksamhet värd mellan 17–20 miljarder kronor. Anläggningen beräknas kunna producera upp till 100 000 ton atlantisk lax och kan ge tusen nya arbetstillfällen. Laxen ska äta insekter som även de odlas, vilket är ett mer miljövänligt foder än industrifisk.

Landbaserad fiskodling bedrivs oftast i helt eller delvis slutna vattensystem, där vattnet pumpas runt i systemet, renas och återanvänds. De något större landbaserade fiskodlingarna i Sverige är så kallade RAS-odlingar (recirkulerande akvatiska system). Olika sorters filter används för att rena och återanvända vatten i anläggningarna så att man kan odla mer fisk, men förbruka mindre vatten. Vissa av dessa odlingar drivs i kombination med växtodling och kallas då för akvaponiska system, där fiskens spillprodukter blir näring till växterna, vilket motverkar läckage ut i naturen.

Än så länge finns det cirka 18 landbaserade fiskodlingar i Sverige och intresset är stort. Andra länder, i främst Asien, har odlat fisk på land i många år och de står idag för 90 procent av produktionen. De vanligaste fiskarna som odlas i världen är karpar, tilapia och atlantlax. Det odlas även mycket räkor, ostron och alger. Miljöutmaningarna med fiskodling är, förutom fodret och läckage av näringsämnen, sjukdomar hos fiskarna som uppstår när de lever tätt.

MER LÄSNING