Sikens värde – En analys av sikens värde som ekosystemtjänst

Siken är en viktig resurs i Kvarkenregionen. Fisket ger arbetstillfällen och intäkter. Totalt beräknas siken inbringa över 6 miljoner euro till projektområdet för SeaGIS 2.0. Sikfisket har också högt kulturellt och socialt värde, som är svårare att värdera. Utredningen visar hur mångsidigt en fiskart kan användas av oss människor och hur viktigt det är med livskraftiga fiskbestånd och ett livskraftigt fiske.