Bild
;
Tema: klimat Tema: exploatering Tema: i vår tjänst

Regeringen vill snabba på vindkraft till havs

Det ska gå enklare och snabbare att etablera havsbaserad vindkraft i Sverige. Det menar regeringen, och tillsätter en utredning som ska se över processer och tillstånd.

Efter en valrörelse och inledande mandatperiod där klimat- och energifrågorna kommit att handla mycket om ny kärnkraft, vill regeringen nu öka takten i utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari är processerna idag alldeles för krångliga, vilket hindrar utvecklingen.

 – Prövningen av havsvindkraften behöver bli mer samordnad, modern och effektiv. Idag är det en snårskog av tillstånd och processer. Vi vill minska de ekonomiska riskerna och öka förutsägbarheten för de aktörer som vill etablera vindkraft, säger hon.

 Viktiga delar som ska utredas är hur bolag kan få ensamrätt för etablering i ett tidigt stadium samt ett anvisningssystem liknande det som finns i till exempel Danmark, där staten kan peka ut områden i havet som kan användas till vindkraft.

En samlad lag ska också tas fram för prövningarna för undervattenskablar och etablering av själva parken. I dag prövas tillstånden enligt två separata lagar.

 Utredningen ska ta cirka ett år och leverera förslag i juli 2024.

MER LÄSNING