Bild
;
Tema: så funkar havet Tema: så mår haven Tema: klimat

Haven blir allt mer syrefattiga

Kallt vatten binder syre bättre än varmt vatten, och i takt med den globala uppvärmningen blir havet därför allt mer syrefattigt. Forskarna spår att om knappt 60 år kan över 72 procent av världens hav ha så dåligt med syre att det kan påverka de marina ekosystemen i hela världen.

Enligt en ny studie från Shanghai Jiao Tong University och East China Normal University så minskar syrehalten i världens hav till ”onaturliga nivåer”. I fjol passerades ett kritiskt läge i det skikt i havet som rymmer störst andel fiskar, vilket troligen får konsekvenser för framtidens marina ekosystem och fiske. Forskarna beräknar att över 72 procent av världens hav kommer att ha brist på syre till år 2080 på 200-1 000 meters djup. Detta är en direkt effekt av den globala upphettningen då vatten rent fysikaliskt inte binder lika mycket syre när det är varmt. Datan som ligger till grund bakom projektionerna presenteras av National Center for Atmospheric Research i USA och är tillgängliga för forskningen.

De två forskarna i studien räknade på två olika scenarion – 1. antingen fortsätter mänskligheten med stora utsläpp eller 2. så minskas de väsentligt. I det sistnämnda fallet fördröjs kvävandet av världshaven med 20 år än vid höga utsläpp. Med kraftiga insatser kan mänskligheten således åtminstone fördröja en ofrånkomlig försämring av den globala marina miljön. För haven närmst polerna kommer effekterna bli starkare än närmare ekvatorn.

– Mänskligheten förändrar för närvarande balansen i det största ekosystemet på planeten med helt okända konsekvenser för marina ekosystem, säger Matthew Long, oceanograf vid National Center for Atmospheric Research i USA , som inte var med själv i studien.

Den ökade syrebristen i haven är ingen nyhet egentligen utan något många forskare oberoende av varandra varnat för under många år.

MER LÄSNING