Bild
;
Tema: så funkar havet

Hur kan bläckfiskar smaka med armarna?

Forskare har länge vetat att bläckfiskar kan smaka på sina byten med hjälp av armarna. Men först nu har man lyckats ta reda på hur det går till – och sett att det fungerar olika beroende på om bläckfisken har åtta eller tio armar.

Det finns både åttaarmade och tioarmade bläckfiskar. Varje arm är oftast rikligt försedd med sugkoppar som används för att fånga byten. Men sugkopparna har även en annan funktion – att smaka med.

Att bläckfiskar smakar med sugkopparna har varit känt länge, men först nu har forskarna lyckats ta reda på hur det går till. De har också kommit fram till att åttarmade och tioarmade bläckfiskar känner smak på lite olika sätt.

Åttaarmade bläckfiskar kan känna flera olika smaker samtidigt i de olika armarna. De känner sig fram över botten och över olika bytesdjur innan de bestämmer sig för vilket byte de ska ta. Eftersom varje arm innehåller en egen liten hjärna så kan en arm snabbt ta beslut om vad den ska göra med det den smakat på, utan att behöva skicka nervsignaler till hjärnan i huvudet.

De tioarmade bläckfiskarna jagar i stället genom att gömma sig för sitt byte och sedan slänga ut två långa tekler för att fånga det. De smakar därför inte på sitt byte förrän efter att de fångat det. Tioarmade bläckfiskar kan känna av bitter smak, och kan därmed avgöra om ett byte är lämpligt att äta eller om de ska släppa det.

De här resultaten visar att smaksinnet har utvecklats olika hos olika typer av bläckfiskar beroende på deras levnadssätt. Forskarna kom fram till att tioarmade och åttaarmade bläckfiskars smakreceptorer började utvecklas oberoende av varandra från en gemensam förfader för omkring 300 miljoner år sedan.

MER LÄSNING