Bild
;
Tema: så funkar havet

Rekordålder för sillgrissla

Den äldsta kända fågeln i Sverige är en nästan 50-årig sillgrissla. Den ringmärktes som unge 1973 på Stora Karlsö utanför Gotland, och har nyligen hittats död i Skåne. Ringmärkning har bedrivits i Sverige sedan 1911 och har gett mängder av värdefull information om fåglarnas liv och leverne.

På Stora Karlsö finns ett populärt fågelberg där mängder av sillgrisslor och andra fåglar häckar under sommaren. Här har man ringmärkt fåglar ända sedan 1913 och det är en utmärkt plats för att studera Östersjöns havsfåglar.

Här har man byggt en konstgjord häckningshylla, Stora Karlsö Auk Lab, mitt i ett naturligt revir. Byggnationen gör att forskarna på ett säkert sätt kan undersöka och observera häckningen utan att störa fåglarna.

Dessa studier lär oss mer om både fåglarna och havets ekosystem eftersom sillgrisslan är en toppkonsument och påverkas av mänskliga aktiviteter som fiske, övergödning och föroreningar.

MER LÄSNING