Haven under Antropocen: risker och möjligheter för global hållbarhet

Antropocen beskriver den nya tidsepok där människan blivit den dominerande kraften bakom de planetära förändringar vi ser idag. I takt med att resurserna på land krymper spelar de marina ekosystemen en allt viktigare roll för den globala utvecklingen, vilket ofta diskuteras i termer av ’blå tillväxt’. Samtidigt står haven kanske inför den största utmaningen någonsin i form av bland annat klimatförändring och lokal miljöpåverkan. Socio-ekonomiska drivkrafter utgör ett hot – men även en möjlighet – för en mer hållbar framtid.

Att förstå vad antropocen innebär för haven och att utforska hur haven i sin tur kan bidra till en mer hållbar och rättvis global utveckling, utgör en viktig och brådskande utmaning. Den här avhandlingen består av fem artiklar som på olika sätt, både kvantitativt och kvalitativt, studerar de globala utmaningar haven står inför.

Tillsammans visar de fem artiklarna att haven av idag präglas lika mycket av banklån och ett alltför intensivt och ensidigt jordbruk som av papegojfiskars beteende och havsströmmar. Avhandlingen föreslår ett nytt konceptuellt och praktiskt ramverk för att studera diffusa och ofta avlägsna socio-ekonomiska drivkrafters påverkan på lokala ekosystem. På så sätt bidrar den till att öka förståelsen för hur såväl forskning som förvaltning på ett bättre sätt kan närma sig en mer hållbar framtid för våra hav.