Bild
;
Tema: så funkar havet

Vad äter vithajen?

Vithajen klassas ju som en toppredator i havets näringskedja, men vad äter den egentligen? Nu har forskare undersökt maginnehållet i vithaj och därmed fått reda på vad som vanligtvis står på dess meny.

Att veta vad vithajen äter är nödvändigt för att förstå dess ekologi, beteende och roll i ekosystemet. Därför har forskare nu studerat maginnehållet från ett 40-tal vithajar på ungefär 2 meter, fångade av misstag utanför Australiens kust.

Det mesta i magen visade sig vara benfisk av olika sort, både pelagisk och bottenlevande. Andra bytesdjur var marina däggdjur, andra hajar och rockor, samt bläckfisk. Däremot fanns inga spår av människa.

Forskarna konstaterar från sina data att vithajen, iallafall när de bara är runt 2 meter långa, spenderar det mesta tiden av födosöket på botten snarare än vid ytan.

MER LÄSNING