Varmare hav ger mindre fiskar

I den här avhandlingen har Viktor Thunell undersökt hur fiskar och fisksamhällen kan komma att påverkas i ett varmare klimat.

Han visar bland annat hur naturlig selektion gynnar de individer som i en varm miljö använder sina resurser till att överleva vintern och till att reproducera sig, i stället för att växa sig stora. Det här förklarar varför klimatförändringarna ofta bidrar till fisksamhällen med mindre individer.

Viktor Thunell har också undersökt hur sambandet mellan rovfiskars och deras bytens tillväxt påverkas av ett varmare klimat. Han visar att rovfiskar kan missgynnas i varmare miljöer genom ökad konkurrens från, och minskad predation på, mer småvuxna arter. Det hämmar rovfiskarnas tillväxt och leder till förändrad sammansättning av arter i ekosystemen.

Sammantaget visar Viktor Thunell att för att förstå konsekvenserna av klimatförändringarna är det viktigt att ta hänsyn till hur fiskars växer i ett varmare klimat, och hur de här storleksförändringarna i sin tur påverkar ekosystemen.