Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat

Motgångar för strömmingen

Strömmingen står inför stora utmaningar. Varmare vatten ökar fiskarnas ämnesomsättning och minskar deras förmåga att flytta till kallare vatten, visar en ny studie. Det innebär en osäker framtid för strömming och andra sillfiskar.

Sillfiskar är viktiga som matfisk, och fisket på bestånden är i många fall omfattande. Men detta är inte det enda problemet som dessa fiskpopulationer står inför. En brittisk studie visar att varmare hav, som är en direkt effekt av klimatförändringarna, innebär ytterligare hot på flera sätt.

Forskarna har studerat hur de högre vattentemperaturerna påverkar sillfiskar, dit bland annat strömming/sill hör. Resultaten visar att dessa fiskar står inför stora utmaningar. Temperaturhöjningen går så snabbt att de inte hinner anpassa sig till de nya förhållandena. För att hantera de högre temperaturerna kommer fisken att vara tvungen att öka sin ämnesomsättning och därigenom bli mindre i storlek.

Den minskande storleken innebär också att fisken får en mindre energireserv, vilket i sin tur gör att den inte kan transportera sig lika långt. Den får då också försämrade möjligheter att flytta till svalare områden när temperaturerna blir för höga.

MER LÄSNING