Sill (Clupea harengus)

Sill förekommer i många olika former i våra svenska vatten. Östersjösill är som vuxen mindre än västkustsill och har lite andra kroppsproportioner och färre kotor. Strömming kallas östersjösillen norr om Ölands sydspets. Dess huvudföda består av djurplankton, små kräftdjur och fisklarver. Sillen utgör mycket viktig föda för torsken. Det vanligaste är att sillen leker på våren, men det finns även höstlekande sill. Sillen kan bli hela 25 år gammal.

Sillen vandrar i stim längs kuster och ute till havs på varierande djup mellan ytan och 200 meter. På dagen går den närmare botten, för att hålla sig närmare ytan på natten. Denna förflyttning gör den för att följa planktonens rörelser under dygnet.