Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Rädda ålen - eller näringen?

EU:s fiskeministrar har röstat igenom ett förlängt fiskestopp av den utrotningshotade ålen. Förslaget är ett bakslag för den svenska regeringen, som istället vill bevara ålfisket med hänvisning till att det är ett kulturarv.

Efter en överenskommelse i Bryssel har EU-kommissionen beslutat att tillåta ett visst ålfiske, trots Internationella havsforskningsrådets ICES´s rekommendation om noll fångst i alla livsmiljöer. Sveriges ingång i förhandlingarna var att verka för det nuvarande fiskestoppet på tre månader, till skillnad från kommissionens beslut på en utökning till sex månader.

Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari har försvarat Sveriges position kring fisket av den akut utrotningshotade ålen med att det handlar om en fiskenäring som måste skyddas. Regeringen vill bevara ålfisket och värna näringsidkarna och menar att EU:s beslut är bekymmersamt. Landsbygdsminister Peter Kullgren hänvisar till att det svenska ålfisket är ett kulturarv och att Sverige behöver säkra att denna tradition inte försvinner. Han delar EU-kommissionens bild av att mer insatser krävs för att värna ålen, men tycker att det finns andra åtgärder som är mer lämpliga än fiskestopp.

EU:s beslut får även kritik från de som vill se ett totalstopp av ålfisket, då beslutet säger att varje medlemsland själva får välja när fiskestoppet ska ske.
- Överenskommelsen gynnar näringen och inte ålen, säger Inger Melander, fiskeexpert på WWF, i en kommentar.
WWF menar att de vetenskapliga råden är väldigt tydliga och att inget fiske efter ål kan anses hållbart.

Den europeiska ålen är rödlistad som akut hotad och de senaste åren har ålfisket i EU-länderna stängts under en tremånadersperiod som ett sätt att skydda arten. Flera av länderna har dock förlagt stängningen till den period på året då det drabbar det egna fisket som minst och därmed ger ett mycket begränsat skydd för ålen. Det fiske som bedrivs efter ål i Sverige är småskaligt och lågteknologiskt, men trots detta är Sveriges ålfiske ett av de största i EU. Sedan 1999, då ICES för första gången rekommenderade att ålfisket borde upphöra, har minst 80 000 ton ål fiskats i europeiska vatten

MER LÄSNING