Bild
Bild: Mikael Overgård, SLUAqua
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Den blåfenade tonfisken är tillbaka

Den kan väga ett halvt ton, och den kan bli tre meter lång. Den mäktiga blåfenade tonfisken har kommit tillbaka till den svenska västkusten, efter att bara ha återfunnits sporadiskt de senaste femtio åren. En forskargrupp från SLU märker blåfenade tonfiskar och förser dem med sändare. Allt för att få reda på mer om bestånden och vad som påverkar dem.

Det finns mycket man inte vet om den blåfenade tonfisken. Varför väljer vissa tonfiskar att söka sig från Europa till Nordamerikanska kusten för att leka, medan andra leker i Medelhavet? Hur påverkas de av tillgången på favoritfödan sill och makrill? Hur påverkas de av klimatförändringarna?

Genom att fånga ett antal tonfiskar, ta prover på dem och förse dem med sändare hoppas forskarna kunna besvara många frågor och därigenom kunna bidra till en hållbar förvaltning av bestånden. Eftersom den blåfenade tonfisken är klassad som starkt hotad är allt fiske av den förbjuden i svenska vatten. Forskarna har dock fått specialtillstånd att spöfånga hundra individer för sina undersökningar. Det är fjärde året i rad som undersökningarna genomförs. Bestånden av den blåfenade tonfisken är uppdelade i ett östligt och ett västligt bestånd, där det östliga leker i Medelhavet medan det västliga beståndet leker i Mexikanska golfen. Att förstå hur dessa olika bestånd vandrar och hur de lever tillsammans är viktigt för att kunna förvalta bestånden på ett hållbart sätt.

– Genom sändarna och de DNA-prov vi tar på fiskarna får vi svar på varifrån fisken kommer, vilket kommer att kunna stärka förvaltningen av båda bestånden. När vi får bättre information om hur de två bestånden överlappar i utbredning kan det också tas bättre hänsyn till det i förvaltningen, säger Andreas Sundelöf, en av de SLU-forskare som är inblandade i projektet.

MER LÄSNING