Ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband

Trots ett ambitiöst arbete för en bättre havsmiljö finns det flera miljöstörningar som har förvärrats under senare år. Bland annat har viktiga torskbestånd har utarmats, stora arealera av ålgräs har försvunnit längs västkusten och lax och sjöfåglar har drabbats av reproduktionsskador.

Det är svårt att peka ut klara orsaker till de här observerade störningarna vilket också gör det svårt att införa åtgäder. Rapporten visar att det behövs en systemsyn inom den svenska havsmiljöförvaltningen för att skapa skapa förvaltningsprocesser som beaktar vidden av alla interaktioner i ekosystemen, inklusive mänsklig påverkan.